Automatisch En Van Afbeeldingen Outlook

Posted on by

Voor Windows 10. Soms worden websites niet weergegeven zoals u verwacht. Afbeeldingen verschijnen niet, menus staan op de verkeerde plaats en tekst lijkt lukraak bij. STRATO Hosting ervaringen van klanten en reviews over de hostingpakketten. Automatisch En Van Afbeeldingen Outlook' title='Automatisch En Van Afbeeldingen Outlook' />Windows 7 Privacyverklaring. Denk eraan dat deze pagina een aanvulling is op de Windows 7 Privacyverklaring. Lees de Windows 7 Privacyverklaring en relevante aanvullingen om het principe van het verzamelen van gegevens en het gebruik ervan voor een bepaalde functie of service te begrijpen. Activering. Werking van de functie. Activering dient om softwarevervalsing tegen te gaan en draagt ertoe bij dat Microsoft klanten de softwarekwaliteit krijgen die ze verwachten. Zodra uw software is geactiveerd, wordt aan de computer de hardware waarop de software is genstalleerd een specifieke productcode gekoppeld. Dankzij deze koppeling kan de productcode niet worden gebruikt om hetzelfde exemplaar van de software op meerdere computers te activeren. Wanneer u wijzigingen in uw computeronderdelen of de software aanbrengt, moet u de software in sommige gevallen opnieuw activeren. Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens. Tijdens het activeren worden gegevens verzonden naar Microsoft, zoals De Microsoft productcode. Dit is een vijfcijferige code die het Windows 7 product identificeert dat u activeert. Een kanaal ID of locatiecode, waaraan kan worden gezien waar u het Windows 7 product hebt aangeschaft. Het geeft bijvoorbeeld aan of het product in de winkel is gekocht, een evaluatieversie is, onderdeel uitmaakt van een volumelicentieprogramma, vooraf is genstalleerd door de computerfabrikant, enzovoort. Installatiedatum. Gegevens aan de hand waarvan kan worden bevestigd dat de gegevens van de productcode niet zijn gewijzigd. Automatisch En Van Afbeeldingen Outlook' title='Automatisch En Van Afbeeldingen Outlook' />Als u een Windows 7 licentie aanvraagt op abonnementsbasis, wordt tevens informatie verzonden over de voorwaarden van uw abonnement. Urban Crime Free Download For Android Tablet. Bij het activeren wordt ook een getal verzonden naar Microsoft dat is gegenereerd vanuit de hardwareconfiguratie van de computer. Poorten openzetten UDPTCP van het modem en de router voor filesharingsoftware zoals eMule. Het getal vertegenwoordigt geen persoonlijke gegevens of gegevens over de software. Het kan niet worden gebruikt om het computermerk of model te bepalen of om extra gegevens over uw computer te achterhalen. Behalve de standaardcomputergegevens worden bepaalde aanvullende taalinstellingen verzameld. Gebruik van gegevens. De gegevens worden door Microsoft gebruikt om te bevestigen dat u een kopie van de software in uw bezit hebt met een licentie en dat u in aanmerking komt voor bepaalde ondersteuningsprogrammas. De gegevens worden tevens verzameld voor statistische analyse. Ze worden niet door Microsoft gebruikt om uw identiteit te achterhalen of contact met u op te nemen. Keuze en controle. Activering is verplicht en moet binnen een vooraf gedefinieerde respijtperiode worden uitgevoerd. Als u besluit de software niet te activeren, kunt u de software na het verstrijken van de respijtperiode niet gebruiken. Als u geen geldige licentie bezit voor de software, kunt u Windows niet activeren. Naar boven. Controle. Youtube Clip Converter. Werking van de functie. Met Controle kan een beheerder Windows zo configureren dat activiteiten van het besturingssysteem worden opgenomen in een beveiligingslogboek dat kan worden weergegeven met Logboeken en andere programmas. Met dit logboek kan een beheerder ongeautoriseerde toegang tot de computer of bronnen op de computer opsporen, bijvoorbeeld of iemand zich heeft aangemeld op de computer, een nieuwe gebruikersaccount heeft aangemaakt, aanpassingen heeft gedaan aan het beveiligingsbeleid of een document heeft geopend, en om problemen op te lossen. Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens. Beheerders bepalen welke gegevens worden verzameld, hoe lang deze worden bewaard en of deze worden verzonden naar derden. De gegevens bevatten mogelijk persoonlijke gegevens, zoals gebruikers of bestandsnamen. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie. Gebruik van gegevens. Beheerders bepalen ook hoe de controle informatie wordt gebruikt. Over het algemeen wordt het beveiligingslogboek gebruikt door controleurs en beheerders om computeractiviteit te controleren of ongeautoriseerde toegang tot de computer of bronnen op de computer te identificeren. Keuze en controle. Beheerders bepalen of deze functie wordt ingeschakeld en hoe gebruikers op de hoogte worden gesteld. Andere gebruikers kunnen het beveiligingslogboek niet bekijken, tenzij ze hier specifiek voor zijn bevoegd door een beheerder. U kunt Controle configureren op uw computer via Lokaal beveiligingsbeleid in Systeembeheer. Naar boven. Bit. Locker stationsversleuteling. Werking van de functie. Als Bit. Locker is opgenomen in uw versie van Windows 7, worden uw gegevens beschermd tegen online softwareaanvallen. Ondersteunde harde schijven en verwijderbare schijven kunnen worden versleuteld met Bit. Locker. Als Bit. Locker is ingeschakeld op een schijf, wordt alle inhoud van de schijf volledig versleuteld. Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens. Als Bit. Locker is ingeschakeld, worden met cryptische sleutels in het geheugen doorlopend gegevens versleuteld en ontsleuteld wanneer deze worden gelezen van of geschreven naar de beschermde schijf. Tijdens de installatie van Bit. Locker kunt u ervoor kiezen om een herstelsleutel af te drukken, deze op te slaan in het netwerk, of, met uitzondering van verwijderbare schijven, de herstelsleutel op te slaan op een USB flashstation. Wanneer u een schijf versleutelt met een smartcard, worden de openbare sleutel en het unieke ID van de smartcard onversleuteld opgeslagen op de schijf. Deze informatie kan worden gebruikt om de certificeringsinstantie te vinden die oorspronkelijk is gebruikt om het versleutelingscertificaat van de smartcard te genereren. Als uw computer is uitgerust met TPM beveiligingshardware Trusted Platform Module versie 1. Bit. Locker de TPM gebruikt om hardwareverbeterende gegevensbescherming te bieden voor de schijf waarop Windows is genstalleerd. Raadpleeg voor meer informatie Trusted Platform Module TPM Services onder. Op computers die zijn uitgerust met TPM kunt u ook een persoonlijk identificatienummer pincode instellen om een extra beschermingslaag toe te voegen voor uw versleutelde gegevens. Deze pincode op basis van TPM wordt door Bit. Locker op de schijf opgeslagen met een hash bewerking en in versleutelde vorm. Gebruik van gegevens. Cryptografiesleutels en GUIDs worden opgeslagen in het computergeheugen ter ondersteuning van Bit. Locker bewerkingen. Met Bit. Locker herstelgegevens hebt u toegang tot uw beschermde gegevens bij hardwarefouten en andere problemen. Dankzij deze herstelgegevens kan Bit. Locker onderscheid maken tussen geautoriseerde en niet geautoriseerde gebruikers. Gegevens die door Bit. Locker zijn verzameld, worden niet naar Microsoft verzonden. Keuze en controle. Bit. Locker is standaard uitgeschakeld. U kunt Bit. Locker op elk gewenst moment in of uitschakelen voor een verwijderbare schijf via Bit. Locker stationsversleuteling in het Configuratiescherm. Een beheerder kan Bit. Locker in of uitschakelen voor alle schijven, inclusief harde schijven. Naar boven. Device Information Retrieval. Cnc Serial Communications. Werking van de functie. Met Device Information Retrieval wordt informatie van Microsoft gedownload over uw hardwareapparaten, zoals de fabrikant, beschrijving en een afbeelding van het apparaat. Deze informatie wordt vervolgens weergegeven. Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens. Met deze functie worden gegevens naar Microsoft verzonden om relevante apparaatinformatie op te halen, inclusief uw apparaat id bijvoorbeeld de hardware id of model id van het apparaat dat u gebruikt, uw locatie en de datum dat de apparaatgegevens voor het laatst zijn bijgewerkt.